Begeleiding aan kinderen (vanaf 6 jaar)

Inhoudelijk is de begeleiding eerst gericht op kennismaken/wennen, voornamelijk door spellen en aansluitend bij de interesse van het kind. Ook is het in het begin gericht op het leren herkennen en benoemen van emoties. Dit kan met woorden, maar ook door spellen, boekjes, verhaaltjes of het maken van tekeningen, etc. Het is vaak al erg helpend wanneer kinderen meer grip krijgen op wat er in ze omgaat, dit ook kunnen uiten en daarmee kenbaar maken. Ook is het een basis om met andere thema's aan de slag te gaan.


Vervolgens gaan we ons in de begeleiding meer richten op waar voor het kind de moeilijkheid ligt. In het geval van bijvoorbeeld faalangst: het aanleren van een growth mindset, het in kleine stapjes uit de comfortzone leren komen, en leren dat fouten maken niet erg is. Dit gebeurt ook weer aansluitend bij de leeftijd van het kind. Bij jongere kinderen dus meer met spellen, puzzels, boekjes, filmpjes, etc. Het oudere kind kan hierbij ook zelf doelen en evt. vormen bedenken, en hierbij wordt door eigen inbreng zelfsturing en zelfvertrouwen versterkt. Op dezelfde manier kunnen ook thema's als assertiviteit, hooggevoeligheid en zorgen maken/piekeren aan bod komen. Hierbij sluit ik vooral aan bij wat er op dat moment speelt, om het heel concreet te kunnen houden.

 

Ik hou ouders op de hoogte van wat er in de begeleiding wordt gedaan, d.m.v. rapportage, maar waar gewenst ook mondeling. Meestal wordt de begeleiding na iedere vijf gesprekken geëvalueerd. Wanneer overleg met de leerkracht/school gewenst is, zal ik dit altijd eerst aan ouders voorleggen en toestemming vragen.

 

Wanneer school en ouders hiervoor open staan, kan de begeleiding op school plaatsvinden. Dit werkt voor het generaliseren vaak goed, wanneer de moeilijke dingen vooral met school te maken hebben/vooral op school spelen. De gesprekjes kunnen echter ook elders plaatsvinden.

 

Meestal plan ik de gesprekjes wekelijks of tweewekelijks. Indien gewenst kan dit in een later stadium ook met een lagere frequentie, om een vinger aan de pols te houden.