Intelligentieonderzoek

 

Wegwijs biedt, naast begeleiding en advisering, ook diagnostiek bij hoogbegaafdheid. Regelmatig word ik daarom benaderd met onderstaande vragen:

 

Wanneer kies je voor intelligentieonderzoek?

In mijn optiek is intelligentieonderzoek geen standaardprocedure wanneer er een vermoeden bestaat van hoogbegaafdheid. Dit, omdat je in begeleiding en advisering ook heel goed kunt werken door te kijken naar het kind: wat is er aan de hand, hoe ervaren de ouders/school/het kind/de volwassene zelf de situatie, en welke begeleiding of andere aanpak is hierbij gewenst?

Intelligentieonderzoek is geïndiceerd bij specifieke hulpvragen, gerelateerd aan cognitieve capaciteiten, omdat dit het gebied is waar intelligentietesten en nadere diagnostiek zeker antwoorden en inzicht kunnen bieden. Voorbeelden hiervan zijn:

 

- is ons kind mogelijk hoogbegaafd, en zijn de moeilijkheden die spelen toe te schrijven aan een niet passend onderwijsaanbod voor hem of haar? Hoe kunnen we hier beter mee omgaan?

- onderzocht wordt of versnellen een passende keuze is voor een kind. Intelligentieonderzoek kan hierbij objectieve informatie geven over de verschillende cognitieve capaciteiten.

- wat zijn sterke / minder sterke kanten op cognitief gebied? Kunnen bepaalde moeilijkheden hierdoor verklaard worden, en wat is hierbij een goede aanpak?

- ik heb al verschillende banen gehad, en merk steeds dat ik snel verveeld ben en nergens goed op mijn plek. Hogere functies die me worden aangeboden durf ik niet aan, dat is voor mij het moment om weer te kijken naar een andere baan. Kan het zijn dat ik in mijn werk aan het onderpresteren ben? 

- voor de aanmelding bij een school voor hoogbegaafde kinderen, waarbij meestal intelligentieonderzoek wordt verzocht.

 

Wat houdt intelligentieonderzoek in?

Bij intelligentieonderzoek vind ik het van groot belang, om naast het afnemen van een intelligentietest, ook breder te kijken; om naast de cognitieve aspecten naar de persoon als geheel te zien. Ik kijk daarom ook naar andere aspecten: hoe pakt het kind/de volwassene dingen aan, waar liggen de sterke punten en gevoeligheden, welke andere kenmerken van hoogbegaafdheid zijn aanwezig, etc. Dit laatste is een belangrijke bron van informatie in het geval van mogelijk onderpresteren op de intelligentietest. Daarom ben ik gewend om, naast het afnemen van dit soort testen ook een gedegen intake te doen, en extra vragenlijsten af te nemen of mee te geven aan de ouders.

 

Met mijn registratie als basispsycholoog ben ik niet bevoegd leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen te diagnosticeren, zoals dyslexie, autisme of ADHD. Met mijn ervaring op verschillende afdelingen in de reguliere GGZ ben ik goed bekend met deze diagnoses, en het risico op misdiagnoses bij hoogbegaafdheid. Mocht er aanleiding zijn voor nadere diagnostiek op bovengenoemde gebieden, dan zullen wij dit uiteraard bespreken en kan ik u eventueel naar goede collega's doorverwijzen.

 

Wat is een intelligentietest?

Een intelligentietest onderzoekt het niveau van cognitief functioneren, ten opzichte van een normgroep. Dat wil zeggen, de resultaten worden vergeleken met die van een grote onderzoeksgroep van kinderen/volwassenen van dezelfde leeftijd.

De intelligentietesten die ik gebruik worden individueel afgenomen en bestaan uit diverse vragen en opdrachten, die de verschillende aspecten van intelligentie meten. De resultaten van het onderzoeken weerspiegelen de sterke en minder sterke kanten op cognitief gebied. De observaties tijdens het onderzoek geven aanvullende informatie. Op basis van alle verzamelde informatie kunnen persoonsspecifieke adviezen worden opgesteld.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Aanmelden voor intelligentieonderzoek kan telefonisch, per e-mail of in een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Vervolgens nodig ik u uit voor een intakegesprek, waarin we de reden voor aanmelding, huidige situatie, voorgeschiedenis en verdere informatie kunnen bespreken. Hierin heeft ook de ontwikkelingsanamnese een plaats. Uiteraard kunt u alle vragen die u heeft in dit gesprek aan mij voorleggen.

Het intelligentieonderzoek neemt één of twee dagdelen in beslag. In verband met de concentratie plan ik dit het liefst op de ochtend. Betreft het een intelligentieonderzoek bij een kind, dan bent u als ouder hier in principe niet bij aanwezig. Dit heeft te maken met de focus van het kind en de strakke instructies bij het afnemen van de test. Afhankelijk van het onderzoek zal ik naast het afnemen van de intelligentietest ook andere vragenlijsten/testen afnemen of meegeven.

Na afname van het intelligentieonderzoek schrijf ik een uitgebreide rapportage met mijn bevindingen. Naast deze schriftelijke rapportage nodig ik u ook uit voor een gesprek, waarin wij alles rustig kunnen bespreken.

 

Ik heb nog een andere vraag, kan ik die eens met je bespreken?

Natuurlijk, neem gerust contact met mij op!

© 2018 Hoogbegaafdheidspraktijk Wegwijs