Scholen

Ook scholen kunnen van de diverse diensten van Wegwijs gebruikmaken:

 

Advisering

U kunt als school Wegwijs inschakelen voor advisering op verschillende gebieden, denk aan: hoe om te gaan met hoogbegaafde leerlingen, de juiste manier van differentiëren, het opzetten van plusklassen, etc. Wegwijs kan ondersteuning bieden in de vorm van voorlichting aan ouders/teams van leerkrachten en begeleiding van individuele leerkrachten.

Begeleiding

Scholen kunnen voor hun leerlingen begeleiding vragen. Bij hoogbegaafde kinderen is vaak begeleiding gewenst op het gebied van 'leren leren', omgaan met perfectionisme, faalangst, cognitieve uitdaging, het aanleren van een groei-mindset, contact met gelijkgestemden, omgaan met hooggevoeligheid, sociale aansluiting, etc. Dit zijn allemaal zaken die ook van het grootste belang zijn om op school goed in je vel te zitten.